fbpx

TERMA DAN SYARAT

A – PENGENALAN PROGRAM 

  1. Program Share & Win!  ini adalah dianjurkan oleh Aafiyat Marketing Sdn Bhd beralamat di Level 5 & 6, Ampang Business Centre, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05050 Alor Setar, Kedah .
  2. Program Cabutan Bertuah ini akan dilaksanakan bermula 10hb Mei 2024 sehingga 15hb Julai 2024.
  3. Program Cabutan Bertuah ini adalah terbuka kepada individu warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, pada waktu Program Cabutan Bertuah bermula,  kecuali kakitangan Aafiyat Holdings Sdn Bhd dan seluruh anak syarikat termasuk Aafiyat Marketing Sdn Bhd, Country Area Manager (CAM) dan kakitangan, ejen-ejen di seluruh Malaysia serta anggota terdekat masing-masing.
  4. Setiap individu hanya dibenarkan untuk menghantar satu (1) penyertaan sahaja.
  5. Pihak Penganjur menawarkan hadiah lumayan sehingga RM50,000 seperti Pakej Umrah, Phillip’s Android TV 55’, Dinar Emas 2.1g x 1, hadiah eksklusif x 500.
 B – PENYERTAAN PROGRAM

          6. Bagi menyertai Contest ini, peserta hendaklah Melaksanakan Langkah-langkah berikut:

7.   Hanya peserta yang mengisi borang pendaftaran yang lengkap dan mendapat verifikasi Pihak Penganjur sahaja berpeluang memenangi Program Cabutan Bertuah ini.

8.  Pihak Penganjur akan menghubungi peserta bagi membuat pengesahan penerimaan hadiah sebelum pemprosesan hadiah kepada peserta.

9.   Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kemenangan tersebut sekiranya peserta gagal memberi respon dalam tempoh 48 jam.

10. Peserta tidak boleh memohon untuk menukar milik hadiah yang telah dimenangi, menukar hadiah tersebut kepada nilai wang dan lain-lain yang berkaitan.

11. Penghantaran hadiah akan dihantar tanpa melibatkan sebarang kos penghantaran kepada peserta. Sebagai pengecualian, Pihak Penganjur berhak mengenakan kos penghantaran sebanyak RM100 (bagi Semenanjung) atau RM200 (bagi Sabah atau Sarawak) terhadap pemenang yang gagal menerima pada penghantaran pertama.

12. Bagi peserta yang memenangi Pakej Umrah, Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang kos sampingan yang berbangkit selain dari apa-apa kos yang merangkumi Pakej Umrah tersebut.

13. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kegagalan dan kelewatan peserta dalam menerima hadiah.

14. Pihak Penganjur berhak secara mutlak dalam menentukan atau meminda mana-mana terma dan syarat, atau menggantung atau menamatkan program, serta melakukan apa-apa keputusan, aktiviti termasuk penyertaan tanpa notis kepada peserta dan tanpa menanggung sebarang liabiliti terhadap mana-mana pihak.

15. Keputusan Pihak Penganjur berhubung semua perkara yang berkaitan dengan Program ini, termasuk pemilihan pemenang adalah muktamad, mengikat dan tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana peserta, dan surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayani.

NOTIS PRIVASI

  1. Dengan menyertai Program Cabutan Bertuah ini, peserta adalah dianggap bersetuju bagi Pihak Penganjur atau mana-mana pihak ketiga yang dilantik oleh Pihak Penganjur untuk memproses maklumat peribadi peserta yang diberikan dalam borang pendaftaran dalam talian untuk tujuan Program Cabutan Bertuah. Ini termasuk mendedahkan peserta kepada orang awam sekiranya peserta menjadi pemenang dengan menerbitkan nama, gambar dan maklumat peribadi yang lain, tanpa pampasan atau sebarang notis terlebih dahulu, untuk tujuan pengiklanan dan publisiti di dalam apa jua saluran penerbitan.
  2. Pihak Penganjur juga mungkin menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan menghantar kepada peserta maklumat pemasaran dan promosi atau bahan mengenai produk dan/atau perkhidmatan, produk, menghubungi peserta untuk maklum balas mengenai produk, tinjauan dan sebarang promosi, acara atau praduan yang dianjurkan oleh Pihak Penganjur